afdfasdsd

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Zapraszamy na studia podyplomowe,
kursy i szkolenia.

W ofercie kształcenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych!!!

Termin: 12 maja 2017 r.
Godzina: 9.00 - 15.00
Miejsce: Budynek dydaktyczny PWSZ we Włocławku przy ul. Mechaników 3
Szkoleniowiec: dr Tomasz Brzezicki
Zgłoszenia: do 10 maja 2017 r.
więcej informacji


CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej We Włocławku

 
prowadzi rekrutację na "Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku"
Cele kształcenia: Celem kształcenia, w ramach poszczególnych bloków tematycznych, jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami prawnymi, pedagogicznymi a także z obszaru turystyki, krajoznawstwa oraz sportu i rekreacji, które pozwolą na podejmowanie samodzielnej działalności pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej w trakcie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także uzyskanie niezbędnych kompetencji do wykonywania pracy wychowawcy w trakcie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia będą realizowane zarówno w formie wykładów jak i zajęć praktycznych. Kurs zakończy egzamin składający się z dwóch części: testu wiedzy oraz analizy studium przypadku. 

Termin tegorocznej edycji: 6,7, 13 i 14 maja 2017 r.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje w Biurze Karier i Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ we Włocławku przy ulicy Mechaników 3. Tel: 600 986 553 lub 668 075 543. Ostatenie wolne miejsca! Zapisz się już dziś!

więcej informacji.

 


CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej We Włocławku
 
prowadzi rekrutację na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek, kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. 
 
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo geriatryczne 
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo rodzinne
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 • Podstawy opieki paliatywnej 
 • Szczepienia ochronne 
 • Leczenie ran
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Podstawy języka migowego 
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II