Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept"
 

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku we współpracy z Instytutem Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku zorganizowało kurs specjalistyczny ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT cz. I. dla grupy pielęgniarek z MZOZ we Włocławku. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne, ćwiczeniowe a także staże, których celem było przygotowanie pielęgniarek do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. 
 

 
MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA
 
 
  • Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
  • PUP Włocławek - Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy
  • PUP Włocławek - Krajowy Fundusz SzkoleniowyPROPONUJEMY:

Studia podyplomowe – realizowane w zakresie dopasowanym do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy przy współudziale wykładowców z praktycznym doświadczeniem. 

Studia na naszej Uczelni umożliwiają pozyskiwanie nowych kwalifikacji oraz pogłębienie i aktualizację dotychczasowej wiedzy.  Dzięki uczestnictwu w interaktywnej formie – warsztatach, formach typu case study czy grach biznesowych, słuchacze  nabywają praktycznych umiejętności stwarzających szanse rozwijania kompetencji zawodowych.
 
Szczegóły w zakładce oferta/studia podyplomowe.
 
Kursy językowe: 
Kurs języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania – od poziomu A1 do poziomu B2
Kurs języka niemieckiego o różnym stopniu zaawansowania – od poziomu A1 do poziomu B2
Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek, położnych oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 
Szczegóły w zakładce oferta/kursy
 
Szkolenia certyfikowane – w ramach współpracy wyższych uczelni z businessem zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych zorganizowaniem profesjonalnego szkolenia. 
Na potrzeby klienta przeprowadzimy dowolny kurs lub szkolenie w obszarze finansów, zarządzania, administracji, pedagogiki, informatyki czy kompetencji społecznych.
 
Szczegóły w zakładce oferta/szkolenia certyfikowane