Artykuły

Kurs języka angielskiego

 
Kursu języka angielskiego skierowany jest do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych. Kurs jest realizowany na poziomach: A1, A2, B1 lub B2. 

Opłata za cały kurs
wynosi 1250 zł.
Kurs trwa 120 godzin (2 semestry, w tygodniu bądź weekendy - do uzgodnienia)
 
Absolwent kursu zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności językowe na poziomie A1, A2, B1 lub B2. 

 
Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu  potwierdzające podwyższenie kompetencji.
 
Wymagane dokumenty:
 
podanie,
 
kserokopia dowodu osobistego.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.