Artykuły

Kurs języka niemieckiego

 

Kursu języka niemieckiego skierowany jest do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych. Kurs jest realizowany na poziomach: A1, A2, B1 lub B2.

Opłata za cały kurs wynosi 1250 zł

Absolwent kursu zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności językowe na poziomie A1, A2, B1 lubB2. Kurs trwa 120 godzin.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzające podwyższenie kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

·          podanie,

·          kserokopia dowodu osobistego.


Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.