Artykuły

Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli

 
Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli, pracowników oświaty, pedagogów chcących poszerzyć swoją wiedzę z programowania, systemów operacyjnych, podstaw informatyki oraz dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności w tym zakresie.

Program studiów obejmuje 230 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3000 zł,  (1500 zł/sem.)

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Celem studiów jest
rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, pracowników oświaty, pedagogów. Rozwiązania technologiczne jako narzędzia służą realizacji, usprawnieniu wdrażania celów dydaktycznych. Cyfryzacja edukacji wspiera zmianę paradygmatu nauczania, powinna więc wspierać sposób myślenia o procesie uczenia się, nauczania w którym uczeń staje się twórcą, a nie tylko uczestnikiem procesu dydaktycznego, zaś szkoła – środowiskiem uczenia się.

W programie:
podstawy informatyki (budowa komputera, system binarny, algorytmy),
systemy operacyjne (Windows, Linux, android),
programowanie wizualne (Scratch),
grafika komputerowa,
bazy danych,
sieci komputerowe,
podstawy programowania,
technologie informcyjno-komunikacyjne (przetwarzanie w chmurze, strony www).

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.