Do pobrania

 

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 (Pobierz .pdf)  - Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest on-line. Link do rekrutacji znajduje się na stronie głównej. Po zalogowaniu i wypełnieniu danych należy wygenerować podanie z system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Wygenerowane z IRK i podpisane podanie wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w CSP (budynek dydaktyczny PUZ we Włocławku, przy ul. Mechaników 3, pok. 17).
     


Wzór wniosku o wystawienie faktury VAT za usługi dydaktyczne (Pobierz)

 


Informacja dla pielęgniarek i położnych:

 

Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych! (SMK)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.