Szkolenia certyfikowane

Nazwa

Ilość dni szkoleniowych

Ilość godzin

Cena

Coaching w biznesie

2

16

320 zł

Asertywna komunikacja – skuteczna komunikacja

2

12

300 zł

Zarządzanie innowacjami

2

16

320 zł

Dochodzenie należności cywilnoprawnych

1

8

160 zł

Prawo i praktyka postępowania administracyjnego - najnowsze zmiany

1

8

160 zł

Zamówienia publiczne

1

8

160 zł

Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi

1

8

160 zł

E-commerce

1

8

160 zł

Kurs archiwizacji dokumentów

1

8

160 zł

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1

8

160 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne - założenia i praktyka

1

8

160 zł

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

1

8

160 zł

Ocena operatów szacunkowych - aspekty praktyczne

1

8

160 zł

Prawo antykorupcyjne

1

8

160 zł

Warsztaty tworzenia pism urzędowych/procesowych

1

8

160 zł

Wprowadzenie do programowania w języku C#

2

16

320 zł

Wprowadzenie do baz danych

2

16

320 zł

Bazy danych dla nieinformatyków

2

16

320 zł

Skład komputerowy dla początkujących

2

16

320 zł

Dokumenty elektroniczne - jak Word ułatwia życie

2

16

320 zł

Programowanie dla platformy Ms Office

2

16

320 zł

Arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy

2

16

320 zł

Projektowanie stron WWW - stopień I

2

16

320 zł

Projektowanie stron WWW - stopień II

2

16

320 zł

Autocad - kurs podstawowy

2

16

320 zł

Grafika wektorowa

2

16

320 zł

Tworzenie aplikacji internetowych

2

16

320 zł

Projektowanie aplikacji internetowych - WebMaster - stopień I

2

16

320 zł

Projektowanie aplikacji internetowych - WebMaster - stopień II

2

16

320 zł

Projektowanie aplikacji internetowych - WebMaster - stopień III

2

16

320 zł

Projektowanie aplikacji internetowych - WebProgrammer

2

16

320 zł

Projektowanie aplikacji internetowych - WebExpert dla zaawansowanych

2

16

320 zł

Wprowadzenie do programowania w języku Java

2

16

320 zł

Szkolenie instruktaż stanowiskowy

1

8

95 zł

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

1

8

95 zł

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników inżynieryjno - technicznych

2

16

160 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

4

32

410 zł

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

1

8

95 zł

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

2

16

160 zł

Delegowanie zadań

1

8

140 zł

Doskonalenie własnego wizerunku poprzez autoprezentację

1

8

150 zł

 

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy min. 12 uczestników.

W przypadku grup zorganizowanych możliwa indywidualna organizacja szkolenia.